Siker

Ideje leszámolni a nőkkel kapcsolatos sztereotípiákkal

Ugyanolyan kompetensnek vagy még kompetensebbnek tartják a nőket, mint a férfiakat – ezt állapította meg egy svájci-amerikai kutatócsoport.

A Berni Egyetem és az amerikai Északnyugati Egyetem tudósai állapították meg, hogy az 1940-es évek óta az Egyesült Államokban lényegesen megnövekedett a nők észlelt kompetenciája. Az 1940-es évektől kezdve egyre több nő szerezett magasabb képzettséget és szilárd helyet a munkaerőpiacon. Ezzel megváltoztatták a férfiak és nők tulajdonságairól alkotott elképzeléseket.

Fotó: Shutterstock

Fotó: Shutterstock

Az American Psychologist című szaklapban megjelent tanulmány elkészítéséhez az Egyesült Államokban 1946 és 2018 között készült 16 országos felmérés adatait elemezték, több mint 30 ezer felnőtt adott válaszokat a kérdésekre. Ezekben azt kérdezték, hogy hasonlítsák össze a nőkre és a férfiakra jellemző tulajdonságokat.

Az első kategóriába az együttérző, szeretetteljes, érzékeny, a másodikba a becsvágyó, agresszív, elszánt, a harmadik, a kompetenciára vonatkozó kategóriába az intelligens, jól szervezett, kreatív tulajdonságok kerültek.

Fotó: iStock.com/demaerre

Fotó: iStock.com/demaerre

2018 mérföldkő volt

A harmadik, a kompetencia sztereotípiáit megjelenítő kategória vizsgálatakor a kutatók jelentős változásokat figyeltek meg az évtizedek során. 1946-ban a megkérdezetteknek csak 35 százaléka tartotta a férfiakat és nőket egyformán intelligensnek. A nagy többség a férfiakat tartotta kompetensebbnek. 2018-ban azonban erősen megváltozott a kép: a megkérdezettek 86 százaléka tartotta a két nemet egyformán intelligensnek. Ráadásul a maradék 14 százalékból 9 úgy gondolta, hogy a nők kompetensebbek és csak 5 százalék, hogy a férfiak azok – írja az MTI.

De ami a legszebb, hogy nem csak nők gondolták úgy, hogy a nők kompetensebbek. A vélemény nyilvánvalóan független volt a megkérdezett nemétől, valamint más tényezőktől is, mint képzettség, családi állapot, a foglalkoztatottság mikéntje vagy etnikai hovatartozás.

A másik két kategóriában nem mutatkozott nagy változás az idők során. Részben tovább erősödtek: a nőket még együttérzőbbnek, szeretetteljesebbnek és érzékenyebbnek tartották – fejtette ki Nater. A férfiakat pedig még becsvágyóbbnak, agresszívebbnek és elszántabbnak vélték a nőknél. A nemi sztereotípiák társadalmi szerepeken alapulnak, amelyeken belül megfigyelik az emberek a nőket és férfiakat. Ezekből a megfigyelésekből következtetnek a tulajdonságokra. A sztereotípiák tehát csak akkor változnak, ha megváltozik a szociális pozíció – véli Sczesny.