Siker

Írjuk meg életünk új fejezetét

Az év vége nagyszerű időpont arra, hogy visszatekintsünk, milyen fontos külső-belső változásokon mentünk keresztül idén, és elképzeljük, hogy kivé szeretnénk válni a jövőben. Kezdhetjük ezt azzal, hogy saját személyes kalandtörténetünk hősének vagy hősnőjének látjuk magunkat.

Attól kezdve, hogy megszületünk, életünk regényének főszereplői és helyenként írói vagyunk. Miért is ne tekinthetnénk egy kicsit külső szemmel a történetünkre? A kutatások szerint sokat segíthet életünk megértésében és az esetleges változtatásokban, hogyha egyes szám harmadik személyben írjuk le a velünk történő eseményeket. Álljon itt ehhez két gyakorlat, Kim Schneidermann tollából.

pexels.com/Bruce Mars

pexels.com/Bruce Mars

Miről szólt az előző fejezet?

Képzeljük el magunkat mint saját személyes narratívánk főszereplőjét. Írjunk legalább 8-10 mondatnyi fejezet-összefoglalót harmadik személyben a 2018-as évről. A következő kérdések segíthetnek a megfogalmazásban.

Ha az életem regény lenne, akkor az előző fejezetnek (vagyis 2018-nak) mi lenne a címe?

Miről szólna?

Kérdések:

Mutassuk be a főszereplőt, amikor elkezdődik a fejezet (2018. január).

Mik voltak a főbb feszültségek és kihívások ebben a fejezetben?

Hogyan értelmezte és válaszolta meg a főszereplő ezeket a kihívásokat?

Mit tanult ebből a tapasztalatból?

Mi volt a fejezet csúcspontja? Ha több mint egy, írja le az első két legfontosabb eseményt. Miért voltak jelentőségteliek?

Melyek voltak a fejezet főbb témái? (Például újjászületés, elengedés, a valóság elfogadása, önkifejezés, önismeret, önbecsülés, az alapok megteremtése, túlélés, leküzdés, hit és kétség, felnőtté válás.)

Ha 2018 egy daltéma lenne, mi lenne az?

Miről fog szólni a következő fejezet?

Ha az életem regény lenne, milyen címet adnék a 2019-es fejezetnek?

Miről szólna? (Legalább 10 mondatban foglaljuk össze, ha elakadunk, vegyük elő a kérdéseket.)

Ki a főszereplő?

Mit szeretne?

Mi áll az útjában?

Mi az, ami kockán forog? Mi a dolgok tétje?