Siker

„Nem hagyhatjuk, hogy kis falunk múltja elvesszen”

Egy kis déli parti településen, Balatonendréden igazi csoda történik: a helyi csipkeverés több mint százéves hagyományát szövi, foltozza és újítja meg egy csapat igazi barát rendszeres csipkeverő szakkör keretében.

Rajhona Katalin csipkeverő, a csapat vezéralakja mesélt a hagyományőrző klub megalakulásáról és az endrédi csipke történetéről.

Honnan jött a hagyományőrző klub ötlete?

A balatonendrédi vert csipke már több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1908-ban indult,  Kájel Endre református tiszteletes nevéhez fűződik. A helyi emberek fő foglalkozási ágazata a mezőgazdaság volt, ez ugye idénymunka, télen nem volt. A csipke meghonosítása kedvezett a helyi asszonyoknak, akik ezáltal télen is pénzhez juthattak. Gecsei Lídia és Kájel Endréné munkássága számottevő volt. Balatonendréd zsáktelepülés volt mindig is (5 éve épült meg a Tabbal összekötő út). Zsáktelepülésként egyedülálló mintakincs alakult ki, a pókos, pávafarkas, kalotaszeges, cserfaleveles, hópelyhes verési mód.

Fotó: Györgyi Hedvig

Fotó: Györgyi Hedvig

A ’80-as, ’90-es években nagyon lecsökkent a csipkézni tudók száma a faluban. A helyi általános iskola és az önkormányzat példaértékű összefogásával indult el az a kezdeményezés, hogy minden általános iskolás lány 5. osztályos korában megtanulja a csipkeverés művészetét. 1996-97-es tanévben indult el az intézményesített csipkeverés, ám sajnos az idő múlásával nem emelkedett a csipkézni tudó felnőttek száma. Akik megtanulják diákként, a középiskolás évek alatt nem sokat forgatják az orsókat. 2016-ban önkormányzati kezdeményezés után megalakult a helyi csipkéző kör, ahol felnőttek sajátíthatják el a csipkeverés tudományát. Jelenleg 10 felnőtt jár össze minden csütörtökön, hogy eltöltsenek egy jó hangulatú estét együtt csipkézve.

A balatonendrédi csipkéért 110 év alatt sokan és sokat tettek és tesznek napjainkban is, továbbadunk minden tudást, hiszen elődeink ezzel a mesterséggel keresték a kenyerüket. Nem hagyhatjuk, hogy kis falunk múltja elvesszen. Egy minta befejezésével sikerélmény és büszkeség töltheti el az ember lelkét, hogy „igen, ezt megcsináltam”! Türelemre tanít, megnyugtat, ösztönöz.

A megőrzésben kiemelkedő szerepe van a Balatonendrédi Önkormányzatnak: eszközöket biztosít, alkalmat teremt a megjelenésre, sokféle módon keresi a megmutatkozás lehetőségeit a sajtótól a minőségi turizmusig. Erőfeszítésének eredményeként az endrédi csipke mára a Somogy Kincse megtisztelő cím birtokosa, felismerve egy megyei régió országosan felmutatható kulturális jelentőségét, elismerve az érintettek múltat új jelentéssel megtöltő törekvését, a hagyományőrzés gyökérteremtő erejét. Ezzel egy lokális érték társadalmi tulajdonná válik. 2014-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, projektek és tevékenységek regiszterébe „A balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzése az iskolai oktatásban” címmel felvételre került.

 

Fotó: Györgyi Hedvig

Fotó: Györgyi Hedvig

Miért tartjátok fontosnak a hagyományok ápolását?

Ha nem lennének hagyományok, nem lennénk mi sem. A múltunkat tisztelni és éltetni kell, ezzel együtt fejet hajtani azok előtt, akiknek a munkássága jelentős volt a faluban. Egy ilyen múlttal rendelkező művészetet nem hagyhatunk elveszni. A csipkeklub tagjaival azért küzdünk, hogy az endrédi csipke fennmaradjon és megújulhasson, hiszen nagyobb az esély a csipkeverés fennmaradására, ha aktualizáljuk, ha beillesztjük a régi motívumokat a XXI. századi divatba. A faluban élő asszonyok természetesen többféle kézimunkát végeznek, de mégis csak a csipkeverés az, ami központi szerepet kap. Ez a múltunk, a jelképünk, hiszen Balatonendréd címerének központi motívuma egy hópelyhes terítő.

Mégis csak jóval több ez, mint hagyományőrzés…

Mint legfiatalabb klubtag elmondhatom, hogy igen. A csipkeklub lehetőséget ad az ismerkedésre. Ha nem lenne, akkor nem ismerhettem volna meg ennyi értékes embert. A legfiatalabb tag 27, a legidősebb 72 éves, ő egyben a tanítómesterünk is. Több generáció ül össze csütörtökönként nosztalgiázni, beszélgetni, receptet cserélni. Ez több mint egy klub.